Doradca Inwestycyjny

Doradca inwestycyjny w Dep. Zarządzania Aktywami

Opis stanowiska

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

·        udział w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi
·        udział w tworzeniu i realizacji strategii inwestycyjnej dla danego funduszu
·        sporządzanie analiz i rekomendacji
·        bieżąca analiza i monitorowanie lokat funduszy
·        monitorowanie spółek portfelowych funduszy
·        nadzór i współpraca z podmiotami zewnętrznymi zarządzającymi funduszami

Wymagania:

·        znajomość funkcjonowania funduszy inwestycyjnych
·        praktyczna znajomość technik wyceny wartości aktywów
·        praktyczna znajomość narzędzi oceny efektywności inwestycji
·        wysokie zdolności analityczne
·        wykształcenie wyższe
·        bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność
·        komunikatywność i umiejętność pracy w grupie
·        dobra znajomość języka angielskiego
·        licencja doradcy inwestycyjnego

Oferujemy:

·        stabilne warunki zatrudnienia
·        możliwość rozwoju zawodowego

KONTAKT

ul. Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Fax: 22 350 74 82

SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

info@saturntfi.pl

22 825 21 12