Fundusze Aktywów Niepublicznych

Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych to jedna z możliwych form prowadzenia inwestycji, oparta o przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Są one zwolnione z podatku dochodowego. Fundusz jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Wykorzystując długoletnie doświadczenie w zarządzaniu na rynku kapitałowym przygotowujemy indywidualne struktury dla Inwestorów. Każdy z projektów jest optymalizowany dla konkretnego partnera. Istotnym faktem jest pozostawienie komfortu ciągłości i decyzyjności biznesowej w ramach dedykowanej konstrukcji zarówno na poziomie funduszu jak i spółek portfelowych.

41