Komitet Inwestycyjny

Komitet Inwestycyjny


Ignacy Suchodolski – Dyrektor Departamentu Zarządzania

Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie.

Posiada długoletnie doświadczenie z zakresu analiz spółek, zarządzania portfelem papierów wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 1996 r. Pracował w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej Kredyt Banku S.A., gdzie zarządzał inwestycjami kapitałowymi Banku oraz portfelem inwestycyjnym w Bankowym Funduszu Inwestycyjnym. W Totalizatorze Sportowym  Sp. z o.o. do jego zadań należało m.in. zarządzanie portfelem inwestycji finansowych, nadzór właścicielski nad działalnością spółek zależnych. W ECM Dom Maklerski SA pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego, gdzie zajmował się m.in. analizami i wycenami spółek i instrumentów finansowych, współpracą z AM w zakresie tworzeniem strategii inwestycyjnej, selekcją spółek do portfela oraz sporządzaniem wycen akcji spółek w ramach IPO, pre-IPO, private placement. Następnie pracował jako zarządzający w BPS TFI zajmując się funduszami inwestycyjnymi.

Pan Ignacy Suchodolski posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 211


Łukasz Wierzbicki – Doradca Inwestycyjny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowość.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 532, licencję maklera papierów wartościowych nr 2906, certyfikat doradcy w alternatywnym systemie obrotu NewConnect 19/2014 oraz uprawnienia zawodowe w zawodzie Technik Ekonomista.

W latach 2012-2014 pracował na stanowisku księgowego w biurze rachunkowym BSO Outsourcing sp. z o.o. gdzie zajmował się prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdań finansowych spółek. W okresie 2014-2016 pracował jako analityk/kontroler finansowy w spółce notowanej na rynku NewConnect Grupa Trinity SA, gdzie zajmował się m.in. nadzorem nad spółkami portfelowymi, sporządzaniem wycen przedsiębiorstw i znaków towarowych. W okresie styczeń-marzec 2017 świadczył usługi doradcze w ramach własnej prowadzonej działalności spółce Webber&Saar sp. z o.o.


Mariusz Śliwiński - Doradca Inwestycyjny

Absolwent Wydziału Ekonomii, studiów podyplomowych z analizy ekonomicznej i kontrolingu, studiów podyplomowych z prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także Absolwent Studiów Doktoranckich z Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada zawodowe doświadczenie na szczeblu specjalistycznym w zakresie analiz finansowych, jak i managerskim w zakresie zarządzania oddziałem o kilkudziesięciomilionowych przychodach ze sprzedaży. Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 2011r. W ramach prowadzonej przez siebie firmy Maklers.pl w latach 2011-2017 przeprowadził ponad 50 kursów maklerskich oraz kursów na Doradcę Inwestycyjnego, pomagając zdobyć ponad 350 licencji Maklera Papierów Wartościowych oraz ponad 60 licencji Doradcy Inwestycyjnego.

Pan Mariusz Śliwiński posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 444, licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 2597, licencję Maklera Giełd Towarowych nr 361, certyfikat CIIA, a także jest kandydatem na 3 etap egzaminu CFA oraz na 2 etap egzaminu CAIA, Biegły sądowy z zakresu analizy ekonomicznej i rynku kapitałowego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.


Łukasz Wosch

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studiów podyplomowych: Analityk Finansowy oraz Dealer Rynków Finansowych.

Z rynkiem finansowym związany od 2005 roku. W latach 2009-2012 pracował w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie był odpowiedzialny między innymi za tworzenie strategii hedgingowych dla klientów korporacyjnych. Począwszy od 2012 roku zatrudniony w Domu Maklerskim Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego. Był odpowiedzialny głównie za analizę i selekcję spółek, zarządzanie portfelami akcji spółek polskich i zagranicznych oraz zarządzanie portfelami ETF (globalne indeksy giełdowe, surowce).

Pan Łukasz Wosch posiada licencję doradcy inwestycyjnego numer: 386, Maklera Papierów Wartościowych (numer: 2398) ), CIIA (Certified International Investment Analyst), oraz Dealera Rynków Finansowych (ACI Polska).


Marcin Mucha

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalizacja makroekonomia i rynki finansowe.

Od 2017 roku pracuje w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami S.A., gdzie odpowiedzialny był za sporządzanie analiz makroekonomicznych i rekomendacji inwestycyjnych. W latach 2008–2016 pracował w Ministerstwie Gospodarki, gdzie prowadził analizy i prognozy głównych parametrów gospodarczych. W latach wcześniejszych zarządzał nieruchomościami skarbu państwa i był pracownikiem naukowym.

Autor publikacji naukowych, głównie o tematyce wpływu otoczenia makroekonomicznego na rynki finansowe oraz efektywnego wykorzystania aktywów.


Tomasz Bartnicki

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i stypendysta DAAD na Uniwersytecie w Mannheim.

Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Zarządzał zarówno funduszami akcji, jak i obligacji. Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 1999 r. Pracował w TUnŻ Nordea zarządzając funduszami kapitałowymi typu UFK. W latach 2007-2011 w ramach grupy Nordea zarządzał portfelem obligacyjnym OFE. Był ekspertem w Departamencie Instytucji Finansowych PKO BP. Następnie zarządzał portfelami ok. 9 mld złotych w Grupie Amplico/Metlife.

Nagradzany prestiżowymi nagrodami branżowymi za osiągnięte wyniki inwestycyjne:

  • Nagroda analizyonline.pl ALFA w kategorii Najlepszy Fundusz Papierów Dłużnych Skarbowych w 2014 r.
  • ZŁOTY PORTFEL w kategorii Najlepszy Fundusz Pieniężny w 2012 r. (nagroda gazety giełdy „Parkiet”)
  • Nominacja do nagrody ALFA w kategorii Najlepszy Fundusz Pieniężny w 2013 r.

KONTAKT

ul. Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Fax: 22 350 74 82

SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

info@saturntfi.pl

22 825 21 12