Komitet Inwestycyjny

Komitet Inwestycyjny


Marcin Jagodziński - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami

Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1994-2002 zatrudniony w Ernst & Young w departamencie audytu. W latach 2002-2010 zatrudniony jako biegły rewident w firmie audytorskiej BDO Polska, do jego zadań należało m.in. badanie sprawozdań finansowych wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, projekty due diligence, IPO spółek: Dom Development S.A., Redan S.A. W latach 2010-2016 pracował jako dyrektor finansowy w Eiffage Polska Budownictwo S.A.

Od 2003 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz uzyskał w 1998 roku dyplom ACCA.


Łukasz Wierzbicki – Doradca Inwestycyjny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowość.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 532, licencję maklera papierów wartościowych nr 2906, certyfikat doradcy w alternatywnym systemie obrotu NewConnect 19/2014 oraz uprawnienia zawodowe w zawodzie Technik Ekonomista.

W latach 2012-2014 pracował na stanowisku księgowego w biurze rachunkowym BSO Outsourcing sp. z o.o. gdzie zajmował się prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdań finansowych spółek. W okresie 2014-2016 pracował jako analityk/kontroler finansowy w spółce notowanej na rynku NewConnect Grupa Trinity SA, gdzie zajmował się m.in. nadzorem nad spółkami portfelowymi, sporządzaniem wycen przedsiębiorstw i znaków towarowych. W okresie styczeń-marzec 2017 świadczył usługi doradcze w ramach własnej prowadzonej działalności spółce Webber&Saar sp. z o.o.


Marcin Mucha

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalizacja makroekonomia i rynki finansowe.

Od 2017 roku pracował w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami S.A., gdzie odpowiedzialny był za sporządzanie analiz makroekonomicznych i rekomendacji inwestycyjnych. W latach 2008–2016 pracował w Ministerstwie Gospodarki, gdzie prowadził analizy i prognozy głównych parametrów gospodarczych. W latach wcześniejszych zarządzał nieruchomościami skarbu państwa i był pracownikiem naukowym.

Autor publikacji naukowych, głównie o tematyce wpływu otoczenia makroekonomicznego na rynki finansowe oraz efektywnego wykorzystania aktywów.


Tomasz Bartnicki

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i stypendysta DAAD na Uniwersytecie w Mannheim.

Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Zarządzał zarówno funduszami akcji, jak i obligacji. Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 1999 r. Pracował w TUnŻ Nordea zarządzając funduszami kapitałowymi typu UFK. W latach 2007-2011 w ramach grupy Nordea zarządzał portfelem obligacyjnym OFE. Był ekspertem w Departamencie Instytucji Finansowych PKO BP. Następnie zarządzał portfelami ok. 9 mld złotych w Grupie Amplico/Metlife.

Nagradzany prestiżowymi nagrodami branżowymi za osiągnięte wyniki inwestycyjne:

  • Nagroda analizyonline.pl ALFA w kategorii Najlepszy Fundusz Papierów Dłużnych Skarbowych w 2014 r.
  • ZŁOTY PORTFEL w kategorii Najlepszy Fundusz Pieniężny w 2012 r. (nagroda gazety giełdy „Parkiet”)
  • Nominacja do nagrody ALFA w kategorii Najlepszy Fundusz Pieniężny w 2013 r.

KONTAKT

ul. Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Fax: 22 350 74 82

SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

info@saturntfi.pl

22 825 21 12