Kontakt

SATURN TFI S.A.

ul. Z. Krasińskiego 2A,
01 – 601 Warszawa

tel.:  +48 22 825 21 12,
fax: +48 22 350 74 82

e-mail: info@saturntfi.pl

Wypełnij formularz kontaktowy

Dane rejestrowe

SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krasińskiego 2a, 01-601 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000305034, o zarejestrowanym kapitale zakładowym w wysokości 2.950.000,- złotych, opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.670.000,-złotych, o numerach NIP: 107-001-14-52, REGON: 141340910