MOMENTUM Trendów Światowych FIZ

Strategia inwestycyjna funduszu

Czynniki behawioralne i psychologiczne determinują zachowania rynkowe. Fundusz wykorzystuje dwa zjawiska rynkowe. Pierwsze zjawisko to momentum cenowe, rozumiane jako dynamika i kontynuacja zapoczątkowanego ruchu cen. Drugie zjawisko to trend rynkowy. Przedstawione podejście opiera się zatem na analizie ceny - w szczególności na identyfikacji trendów, które można wykorzystać do osiągniecia zysków. Kontrola ryzyka, konkretny plan działania, konsekwencja i dyscyplina inwestycyjna prowadza do ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Dlatego Fundusz stosuje przejrzysty model aktywnego zarzadzania zdywersyfkowanym portfelem globalnych klas aktywów, zawierający ścisłe określone metody zarządzania ryzykiem.

Dla kogo?

Dla indywidualnych i instytucjonalnych inwestorów zainteresowanych lokowaniem kapitału na światowych rynkach, w klasy aktywów znajdujące się w trendzie wzrostowym.

Model działania

Fundusz inwestuje na rynkach światowych w aktywa, które znajdują się w pozytywnym momentum cenowym. Dodatkowo aktywa te muszą być w trendzie wzrostowym. Powyższa strategia jest bardzo efektywna i skutecznie chroni portfel w niekorzystnym otoczeniu rynkowym.

Co nas wyróżnia?

  • unikatowa strategia,
  • przejrzysty model inwestycyjny,
  • dyscyplina inwestycyjna,
  • globalna dywersyfikacja – poszukiwanie okazji inwestycyjnych na światowych rynkach, na różnych klasach aktywów,
  • płynność inwestycji.

Statut

...

[treść dostępna dla Uczestników Funduszu]

Wyceny

...

[treść dostępna dla Uczestników Funduszu]

PRIIP KID

...

[treść dostępna dla Uczestników Funduszu]

Ogłoszenia

...

[treść dostępna dla Uczestników Funduszu]

Sprawozdania finansowe

...

[treść dostępna dla Uczestników Funduszu]

KONTAKT

ul. Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Fax: 22 350 74 82

SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

info@saturntfi.pl

22 825 21 12