O firmie

SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dawniej SovereignFund TFI S.A., powstało w marcu 2008 roku, a 9 sierpnia 2010 roku uzyskało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Początkowo skupiało się wyłącznie na finansowaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego, z biegiem czasu Zarząd Towarzystwa podjął się prowadzenia otwartej polityki mającej na celu tworzenie „szytych na miarę”, indywidualnie konstruowanych funduszy dla Inwestorów – zarówno zamożnych Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, polityki opartej na bezpieczeństwie inwestycji, najwyższej jakości obsługi oraz zaufaniu. 

W dzisiejszych niepewnych czasach SATURN TFI S.A. jest niezastąpionym partnerem biznesowym, który odpowiada na potrzeby swoich Klientów, a także organizuje współpracę w zakresie inwestycyjnym i prawnym z renomowanymi i doświadczonymi partnerami.

Każdy z przygotowywanych przez nas projektów jest formułowany według indywidualnych propozycji dopasowanych do wielkości, charakteru i celu dokonywania inwestycji. Naszym głównym celem jest więc stworzenie komfortowego i przyjaznego dla Inwestora środowiska inwestowania i lokowania kapitału poprzez sprawowanie stałej pieczy nad środkami lokowanymi w utworzony fundusz i bieżące doradztwo inwestycyjne oraz prawne.

SATURN TFI S.A. to jedyny podmiot na rynku zapewniający w pełni indywidualne podejście do każdego z Klientów i oferujący wyspecjalizowane produkty finansowe dopasowane do potrzeb wąskich grup inwestorów.


DANE REJESTROWE

SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krasińskiego 2a, 01-601 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000305034, o zarejestrowanym kapitale zakładowym w wysokości 2.950.000,- złotych, opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.670.000,-złotych, o numerach NIP: 107-001-14-52, REGON: 141340910

KONTAKT

ul. Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Fax: 22 350 74 82

SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

info@saturntfi.pl

22 825 21 12