Radca Prawny / Adwokat / Aplikant Radcowski lub Adwokacki

SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest nowoczesną instytucją, stawiającą na twórczych ludzi ceniących pracę zespołową i kontakt z klientem.

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

RADCA PRAWNY / ADWOKAT / APLIKANT RADCOWSKI LUB ADWOKACKI

w Departamencie Prawnym Towarzystwa

Główne zadania i czynności na stanowisku:

 • bieżąca obsługa prawna firmy inwestycyjnej
 • prowadzenie doradztwa prawnego w obszarze funduszy inwestycyjnych, prawa spółek oraz rynków kapitałowych.
 • uczestniczenie w strukturyzacji portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych,
 • obsługa prawna związana z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przez fundusze inwestycyjne,
 • opracowywanie pod kątem prawnym umów oraz innych dokumentów prawnych dotyczących prowadzonych w ramach funduszy inwestycyjnych projektów inwestycyjnych,
 • uczestnictwo w tworzeniu projektów regulacji wewnętrznych i ich zmian w obszarze funduszy inwestycyjnych oraz instytucji finansowych (w szczególności regulaminów, instrukcji, wzorów dokumentów, a także zarządzeń),
 • reprezentowanie Towarzystwa oraz funduszy inwestycyjnych w relacjach, w tym negocjacjach z klientami i kontrahentami oraz współpraca z kancelariami zewnętrznymi,
 • pisanie pism procesowych z zakresu odzyskiwania długu oraz sporów korporacyjnych,
 • asystowanie w komunikacji z Komisją Nadzoru Finansowego, w tym przesyłanie raportów ESPI zgodnie z odpowiednimi regulacjami dotyczącymi funduszy inwestycyjnych.

Wymagana wiedza / doświadczenie / umiejętności:

 • min. 3 - letnie doświadczenia w pracy na stanowisku prawnika w towarzystwie funduszy inwestycyjnych lub podmiotu zarządzającego portfelem funduszu inwestycyjnego,
 • doświadczenie w obsłudze funduszy sekurytyzacyjnych,
 • Dobra znajomość otoczenia prawnego instytucji finansowych i rynku kapitałowego, w szczególności działalności funduszy inwestycyjnych,
 • bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie w prowadzone projekty i nastawienie na realizację celów,
 • dynamika w działaniu oraz doskonała organizacja pracy własnej,
 • zdolność analitycznego myślenia i wnioskowania,
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • uprawnienia radcy prawnego/adwokata lub rozpoczęta aplikacja radcowska/adwokacka.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres email: praca@satrurntfi.pl.

W temacie wiadomości e-mail prosimy podać: praca w Departamencie Prawnym.

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych)

KONTAKT

ul. Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Fax: 22 350 74 82

SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

info@saturntfi.pl

22 825 21 12