SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ

O funduszu

Filozofia inwestycyjna Inwestowanie w fundusze inwestycyjne notowane na giełdach światowych (ETF) lokujące środki pieniężne w aktywa przynoszące stałą stopę dochodu, a także akcje charakteryzujące się stabilnym poziomem D/Y oraz obligacje skarbowe i korporacyjne. Dla kogo Fundusz ...

[czytaj całość]

Ogłoszenia

...

[treść dostępna dla Uczestników Funduszu]

Statut

...

[treść dostępna dla Uczestników Funduszu]

Wyceny

...

[treść dostępna dla Uczestników Funduszu]

Sprawozdania finansowe

...

[treść dostępna dla Uczestników Funduszu]

KONTAKT

ul. Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Fax: 22 350 74 82

SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

info@saturntfi.pl

22 825 21 12