Zarząd

Zarząd

Sławomir Kamiński - Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w dziedzinie prawa rynku kapitałowego. Jest Arbitrem Sądu Izby Domów Maklerskich, był Sędzią Sądu Giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych, jest również biegłym sądowym z zakresu obrotu papierami wartościowymi.

Przez kilkanaście lat związany z Bankowym Domem Maklerskim PKO BP, m.in. jako kierujący Wydziałem Emisji i Finansów Spółek oraz Zespołem Prawnym, gdzie uczestniczył w przygotowaniu wielu ofert publicznych akcji i nadzorował ich realizację. Pracował także w PKN ORLEN, PETROLOT, Totalizatorze Sportowym i znanej firmie doradczej ACCESS. Obecnie zasiada w radach nadzorczych trzech spółek giełdowych.

Sławomir Kamiński jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa papierów wartościowych oraz prawa giełdowego. Posiada także doświadczenie w dziedzinie prawa handlowego, szczególnie z zakresu przejęć i przekształceń spółek kapitałowych.


Patrycja Buchowicz - Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, Katedra Rachunkowości i Finansów.

Posiada bogate, ponad 20 - letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Uczestniczyła w licznych projektach z zakresu IPO oraz wprowadzania spółek na rynek regulowany GPW i rynek NewConnect. Odpowiadała za przygotowanie analiz ekonomiczno – finansowych, w tym na potrzeby prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Doradzała zarządom spółek przy prywatnych oraz publicznych ofertach papierów wartościowych. Uczestniczyła i koordynowała prace nad sporządzaniem Prospektów Emisyjnych, Memorandów Informacyjnych oraz Dokumentów Informacyjnych. Od 2011 roku posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Pani Patrycja Buchowicz zasiadała w licznych Radach Nadzorczych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej ATENDE S.A.

KONTAKT

ul. Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Fax: 22 350 74 82

SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

info@saturntfi.pl

22 825 21 12