SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jesteśmy niezależnym i prywatnym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Na rynku kapitałowym działamy od ponad dziesięciu lat. Nasze doświadczenie budowane jest na tradycyjnych wartościach, takich jak trwałość i bezpieczeństwo, które dzięki doskonałemu modelowi biznesowemu połączyliśmy z nowoczesnym modelem inwestycyjnym. Pozwala nam to wyjść naprzeciw zgłaszającym się do nas Inwestorom. Swoje kompetencje zdobywaliśmy finansując Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Badając tendencje rynkowe zdecydowaliśmy się na tworzenie w pełni autorskich funduszy inwestycyjnych.

Fachowa obsługa daje możliwość kreowania optymalnych projektów doskonale zaadaptowanych do bieżącej sytuacji na rynkach. Takie podejście pozwala nam na utrzymaniu relacji z inwestorem opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Wierzymy, że przestrzeganie tak narzuconej sobie dyscypliny pozwoli na wypracowanie wysokiej klasy standardów współpracy.

Mamy nadzieje, że spotkamy się na szerokim horyzoncie inwestycyjnym.

Napisz do nas lub umów się na spotkanie z naszym Zespołem.

Fundusze

Fundusze Aktywów Niepublicznych

Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych to jedna z możliwych form prowadzenia inwestycji, oparta o przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Są one zwolnione z podatku dochodowego. Fundusz jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Wykorzystując długoletnie doświadczenie w zarządzaniu na rynku kapitałowym przygotowujemy indywidualne struktury dla Inwestorów.
czytaj dalej…

Fundusze Sekurytyzacyjne

Fundusz sekurytyzacyjny to jeden z rodzajów funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Głównym przedmiotem inwestycji są nabywane wierzytelności, papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne oraz prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Obecnie są to wymagalne wierzytelności nabywane od instytucji finansowych lub telekomunikacyjnych w celu skutecznej ich windykacji. Fundusz sekurytyzacyjny może być utworzony jako fundusz standaryzowany lub niestandaryzowany.
czytaj dalej…